Progi Podatkowe w 2007r.
W roku podatkowym 2006 Ustawodawca ustalił zasady opodatkowania względem wariantu jaki wybrał...  
 

 

Kalkulator Odsetkowy
Dla chcących szybko i wiarygodnie obliczyć stawki odsetek kredytu czy też zaległości podatkowych...  
 

 

Ważne Serwisy Finansowe
W celu sprawdzenia aktualnych przepisów lub zdobycia informacji bezpośrednio ze oficjalnych stron Ministerstwa  polecamy...  
Wpisz swoje imie:
Wpisz swój adres e-mailowy:
Chcę dostawać eLeter
Chcę się wypisać z eLeter

 

 

Kalkulatory Podatkowe

 Dla chcących szybko i wiarygodnie obliczyć stawki odsetek kredytu czy też zaległości podatkowych proponujemy skorzystać z kalkulatorów tematycznych opracowanych przez serwis www.infor.pl 

 • VAT
  Kalkulator oblicza wartość netto i brutto ceny towaru przy zadanej stawce VAT.

 • WYNAGRODZEŃ
  Kalkulator oblicza wysokość pensji netto, zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne. Istnieje możliwość uwzględniania wysokości wynagrodzenia brutto w ciągu roku.

 • ODSETEK USTAWOWYCH
  Kwota odsetek jest wyliczana po wprowadzeniu wysokości zaległości oraz ilości dni.

 • ODSETEK OD ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
  Kwota odsetek jest wyliczana po wprowadzeniu wysokości zaległości oraz ilości dni.

 • STAŻU PRACY
  Kalkulator pozwala wyliczyć staż pracy po podaniu daty zatrudnienia i zwolnienia. Obecnie kalkulator jest w wersji testowej.

 • BRUTTO-NETTO
  Kalkulator wylicza wartość pensji netto z brutto oraz brutto z netto.

 • SKŁADEK ZUS
  Kalkulator pozwala wyliczyć wysokość składek na ZUS z uwzględnieniem kwot kierowanych do funduszu emerytalnego.

 • ILOŚCI DNI
  Kalkulator pozwala wyliczyć ile dni zawiera okres czasu pomiędzy zadanymi terminami.

 • FORMATU NRB
  Kalkulator sprawdza poprawność rachunku zapisanego w formacie NRB (z cyframi kontrolnymi).

 • WIECZNY KALENDARZ
  Kalkulator pozwala wyliczyć nazwę dnia tygodnia na podstawie zadanej daty.

 • RZECZYWISTEJ STOPY PROCENTOWEJ
  Kalkulator pozwala wyliczyć rzeczywistą stopę procentową dla kredytu spłacanego w regularnych ratach. Formuła obliczenia RSP jest zgodna z ustawą o kredycie konsumenckim.

 • LOKAT
  Kalkulator pozwala obliczyć odsetki od lokaty z uwzględnieniem różnych rodzajów kapitalizacji oraz wylicza efektywne oprocentowanie lokaty.

 • KREDYTÓW
  Kalkulator pozwala obliczyć wysokość rat równych oraz malejących kredytu.

 • WALUTOWY
  Kalkulator przelicza wartość dowolnie wybranych walut według kursu publikowanego przez NBP.

 • RYCZAŁTÓW SAMOCHODOWYCH
  Po wprowadzeniu kwoty przyznanego limitu kilometrów oraz ilości dni nieobecności w pracy wyliczana jest należność.

 • ODLEGŁOŚCI
  Kalkulator pozwala wyliczyć odległość pomiędzy dwiema zadanymi miejscowościami.

 • DAT
  Kalkulator pozwala wyliczyć datę, jaka będzie po upływie określonej ilości dni, miesięcy i lat od określonego dnia.

 • OPŁAT NOTARIALNYCH
  Kalkulator prawny pozwala samodzielnie obliczyć opłaty, jakie należy ponieść kupując mieszkanie.

 • PRAWNY
  Kalkulator prawny pozwala samodzielnie obliczyć datę wejścia w życie aktu prawnego, który został opublikowany w Dzienniku Ustaw RP.

 • UMÓW ZLECENIA
  Kalkulator pozwala wyliczyć kwotę netto przy umowie zlecenia ze składkami ZUS, bez składek ZUS oraz przy 50% kosztach uzyskania przychodu.

 • POPRAWNOŚCI NUMERÓW
  Kalkulator pozwala sprawdzić poprawność numeru REGON, NIP, PESEL, ISBN, ISMN, ISSN, EAN13, EAN8 i IBAN

Więcej kalkulatorów tematycznych można znaleźć w serwisie internetowym www.infor.pl 

 

 
Copyright ® 2007 AUDITOR.pl