Progi Podatkowe w 2007r.
W roku podatkowym 2006 Ustawodawca ustalił zasady opodatkowania względem wariantu jaki wybrał...  
 

 

Kalkulator Odsetkowy
Dla chcących szybko i wiarygodnie obliczyć stawki odsetek kredytu czy też zaległości podatkowych...  
 

 

Ważne Serwisy Finansowe
W celu sprawdzenia aktualnych przepisów lub zdobycia informacji bezpośrednio ze oficjalnych stron Ministerstwa  polecamy...  
Wpisz swoje imie:
Wpisz swój adres e-mailowy:
Chcę dostawać eLeter
Chcę się wypisać z eLeter


 

OFERTA Usługowa

 Działalność naszego Biura cechuje fachowość, rzetelność, wszechstronność i bezpieczeństwo oparte na wieloletnim doświadczeniu zawodowym pracowników Biura.

Specjalizujemy się w obsłudze małych oraz średnich firm.

Biuro AUDITOR prowadzi na najwyższym poziomie usługi z zakresu ewidencji księgowej, rozliczeń kadr i płac oraz audyty sprawozdań rocznych.

 

Prowadzenie Książki Przychodów i Rozchodów

 • ewidencja kosztów i przychodów,

 • ewidencja środków trwałych,

 • ewidencja wyposażenia, ewidencje podatku od towarów i usług,

 • obsługa pracowników, rozliczenia właścicieli,

 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

 

Prowadzenie ksiąg handlowych

 • wszystkie wymagane przepisami ewidencje księgowe (księgi główne, pomocnicze, ewidencja środków trwałych, ewidencja wyposażenia, ewidencje podatku od towarów i usług ),

 • rozliczenie właścicieli,

 • sporządzenie raportów (rocznych i miesięcznych),

 • obsługa pracowników,

 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

 

Prowadzenie audytów sprawozdań finansowych

 • weryfikacja poprawności rocznego sprawozdania finansowego,

 • konsultowanie wyniku finansowego i podatkowego z Klientem.

 

Prowadzenie ewidencji ryczałtowych

 • ewidencje podatku od towarów i usług,

 • obsługa pracowników,

 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

 

Obsługa kadrowo płacowa

 • sporządzanie list płac,

 • sporządzanie imiennych raportów osób ubezpieczonych (RMUA),

 • przygotowanie i przekaz deklaracji ZUS,

 • sporządzanie deklaracji podatku od osób fizycznych (PIT 4),

 • sporządzanie deklaracji PFRON,

 • przekazywanie drogą elektroniczną dokumentów ZUS,

 • naliczanie świadczeń urlopowych,

 • naliczanie podatku od płac,

 • prowadzenie kart urlopowych,

 • bieżąca obsługa pracowników:

  • sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu,

  • sporządzanie zaświadczeń o zarobkach,

  • sporządzanie świadectw pracy.

 • naliczanie wszystkich rodzajów wynagrodzeń w tym:

  • chorobowych,

  • urlopowych,

  • za nie wykorzystany urlop.

 

Rejestracje działalności gospodarczej:

 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,

 • spółki cywilne,

 • spółki osobowe,

 • spółki partnerskie,

 • spółki handlowe.

 

Czynności kontrolne i doradcze:

 • usprawnienie obiegu dokumentów,

 • optymalizacja należności podatkowych,

 • dbałość o bezpieczeństwo podatkowe zawieranych transakcji,

 • kontrola poprawności sporządzanych dokumentów księgowych,

 • bieżąca informacja o zmianach w przepisach podatkowych i o działalności gospodarczej,

 • udzielanie wyjaśnień w zakresie prawa podatkowego.

 

Wyprowadzanie zaległości księgowych.

W przypadku powstania jakichkolwiek zaległości księgowych lub kadrowych, nasze biuro w sposób zgodny z prawem, szybko i profesjonalnie wyprowadzi je na bieżąco. Uwolnisz się od stresu związanego z ewentualną kontrolą, która mogła by je odkryć.

 

Czynności ze strony Biura AUDITOR przy każdym rodzaju obsługi rachunkowej:

 • odbiór dokumentów księgowych w siedzibie firmy AUDITOR do 5 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni,

 • kontrola dokumentów pod względem formalno-rachunkowym i natychmiastowe zgłaszanie zauważonych braków lub błędów,

 • księgowanie dokumentów w ciągu 10 dni licząc od dnia odebrania dokumentów jeżeli odbierane są jeden raz w miesiącu lub w ciągu 3 dni jeżeli raz w tygodniu, w programach finansowo-księgowych SYMFONIA,

 • konsultowanie wyniku finansowego i podatkowego z Klientem,

 • sporządzanie deklaracji podatkowych oraz sprawozdawczości do urzędu statystycznego, oraz ich wysyłanie lub osobiste składanie (w zależności od położenia urzędów),

 • bieżąca kontrola zobowiązań i należności firmy klienta,

 • pełen zakres doradztwa podatkowego w zakresie prowadzonej przez klienta działalności,

 • bieżąca informacja o zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie zobowiązań podatkowych klienta,

 • sporządzenie planu kont "przyjaznego" i dostosowanego do indywidualnych potrzeb klienta, oraz odpowiedniej dokumentacji przetwarzania danych zgodnie z ustawą o rachunkowości,

 • pomoc przy sporządzaniu dokumentów inwentaryzacyjnych,

 • przygotowanie planu amortyzacji oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych,

 • obsługa w zakresie prowadzonych kontroli podatkowych i skarbowych oraz z zakresu ubezpieczeń społecznych,

 • inne prace niezbędne do prawidłowego rozliczania się z budżetem, a także na indywidualne, zapotrzebowanie klienta np. sporządzanie wniosków kredytowych itp.

 

Istnieje możliwość oddelegowania pracownika naszego Biura na stałe do Firmy Klienta - jeżeli usprawniłoby to naszą współpracę. Biuro ponosi odpowiedzialność za szkody, które mogłyby wyniknąć z jego winy w zakresie zleconej umowy, posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności zawarte z PZU.
 Gwarantujemy stałą cenę na cały rok podatkowy.

 

W razie dodatkowych pytań oraz zainteresowania proponujemy skontaktować się telefonicznie (zakładka KONTAKT) bądź wypełnić FORMULARZ ZAPYTANIA, na który odpowiemy szybko jak będzie to możliwe.

 

 
Copyright ® 2007 AUDITOR.pl