Progi Podatkowe w 2007r.
W roku podatkowym 2006 Ustawodawca ustalił zasady opodatkowania względem wariantu jaki wybrał...  
 

 

Kalkulator Odsetkowy
Dla chcących szybko i wiarygodnie obliczyć stawki odsetek kredytu czy też zaległości podatkowych...  
 

 

Ważne Serwisy Finansowe
W celu sprawdzenia aktualnych przepisów lub zdobycia informacji bezpośrednio ze oficjalnych stron Ministerstwa  polecamy...  
Wpisz swoje imie:
Wpisz swój adres e-mailowy:
Chcę dostawać eLeter
Chcę się wypisać z eLeter

 

 

Progi Podatkowe w roku 2007

W roku podatkowym 2007 Ustawodawca ustalił zasady opodatkowania względem wariantu jaki wybrał podatnik. 

Stawki w podatku dochodowym od osób fizycznych (2007 r.) - źródło: www.wskazniki.pl

Podstawa obliczenia podatku w złotych

Podatek wynosi
ponad do  
  43.405 19% minus kwota zmniejszająca podatek 572,54 zł
43.405 85.528 7.674,41 zł + 30% nadwyżki ponad 43.405 zł
85.528   20.311,31 zł + 40% nadwyżki ponad 85.528 zł

 

Koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych (2007 r.) - źródło: www.wskazniki.pl

W 2007 r. jako płatnik naliczasz koszty uzyskania przychodu w podanej poniżej wysokości. Wykaz kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych przyda Ci się w momencie naliczania płacy ze stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej.

Lp. Rodzaj kosztów Miesięcznie Za rok podatkowy
1 podatnik uzyskuje przychody od jednego zakładu pracy 108,50 zł
nie więcej niż 1.302 zł, 12 miesięcy x 108,50 zł = 1.302 zł
2 podatnik uzyskuje przychody równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
łącznie nie więcej niż 1.953,23 zł
3 miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę 135,63 zł
nie więcej niż 1.627,56 zł, 12 miesięcy x 135,63 zł = 1.627,56 zł
4 podatnik uzyskuje przychody równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, a miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, i podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę
łącznie nie więcej niż 2.441,54 zł

Więcej informacji dotyczących progów podatkowych, czynności podlegających opodatkowaniu oraz stawek pozostałych podatków można znaleźć w serwisie internetowym www.wskażniki.pl

 

 
Copyright ® 2007 AUDITOR.pl